Amit a holisztikus gyógyítás adhat

A holisztikus gyógyítás lehetővé teszi, hogy ne csupán a fizikai test tüneteit kezeljük, hanem rendezzük azokat az okokat is, melyek a háttérben létrehozták és fenntartják a tüneteket. Csak ez teremthet egyensúlyt, s csak ez vezethet gyógyuláshoz. Ha ezt elmulasztjuk megtenni, soha nem tudunk meggyógyulni, mert a szervezet nem tud felszabadulni e zavaró hatások alól.

Felismerést, megértést, tudatosságot

A háttérben zajló folyamatok törvényszerűségeinek megismerése, azok összefüggéseinek megértése teszik lehetővé, hogy tudatos lépéseket tegyünk a javunkat szolgáló változások érdekében.

Útmutatást és módszert a változáshoz

Változtatás nélkül nem várhatunk változást. Ha változatlanul folytatódik az az életvitel, amely felborította az egyensúlyt és betegséghez vezetett, nincs gyógyszer és terápia, amely ezt ellensúlyozhatná. Van viszont lehetőséged tenni magadért!

Lehetőséget a gyógyulásra

A komplex életvitelváltás és a belső munkálkodás lehetőséget és reményt adnak arra, hogy a számos életterületet érintő változás a gyógyulás irányába terelje a folyamatokat.

Lelkierőt és meggyőződést

A saját megtapasztalások erősítik a gyógyulásba vetett hitet, lelkierőt adnak a folytatáshoz és kitartást eredményeznek a nehézségek mellett is. Felszabadító érzés annak felismerése, hogy tehetsz magadért és nem vagy teljesen kiszolgáltatott.

Fejlődést, tudatváltást

A problémák, (belső) konfliktusok megoldása a tudatos változtatásoknak köszönhetően, valamint a felismerések, megtapasztalások egyre emelkedettebb tudatminőségbe vezetnek. Megtisztuló gondolat- és érzelemvilágunk viselkedésünket és cselekedeteinket is jótékonyan hatják át, javítva életminőségünket, emberi kapcsolatainkat.

Egyensúlyt

Kitartó munkálkodásunknak köszönhetően idővel képessé válhatunk arra, hogy létrehozzuk a harmóniát valamennyi életterületünkön – fizikai síkon, valamint lelki-, és szellemi világunkban. De tovább kell lépnünk, hogy e három területet rendszerszinten is egyensúlyban tudjuk tartani.

Belső békét, harmóniát

Fejlődésünk elvezethet bennünket oda, hogy belső békét tudjunk teremteni a negatív érzelmek feloldásával és a szeretet erejével.